Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania? – polisa mieszkaniowa

Ubezpieczenie mieszkania nie jest obowiązkowe, a mimo to, jak wynika z badań, już 4 na 5 właścicieli nieruchomości decyduje się na posiadanie takiej polisy. Zakup mieszkania to inwestycja, która dla większości Polaków oznacza konieczność zaciągnięcia kredytu hipotecznego, a dodatkowo wykorzystania posiadanych oszczędności. Zawarcie umowy ubezpieczenia mieszkania to sposób na przeniesienie odpowiedzialności finansowej za szkody na towarzystwo ubezpieczeniowe. Ile kosztuje taka ochrona i jaki jest jej zakres?

Ubezpieczenie mieszkania – jak je wybrać?

Polisa mieszkaniowa należy do stosunkowo tanich i popularnych ubezpieczeń. Jednak nie tylko koszt ubezpieczenia mieszkania powoduje, że decydujemy się na taką ochronę – znaczenie ma zakres ubezpieczenia, który może obejmować wiele ryzyk i tym samym uchronić nas przed ponoszeniem wysokich kosztów, jeśli dojdzie do zdarzenia, które objęte jest ochroną. Bez względu na to, w jakie zabezpieczenia nieruchomości zainwestujesz, nie możesz mieć pewności, że nie zostaniesz okradziony. Natomiast dzięki polisie mieszkaniowej, w przypadku takiego zdarzenia, zostanie ci wypłacone odszkodowanie.

Wydaje ci się, że do kradzieży dochodzi już rzadko? Ten problem cię nie dotyczy? Według danych Głównej Komendy Policji w 2017 roku doszło do 65 514 kradzieży z włamaniem. Liczba takich zdarzeń z roku na rok zmniejsza się. Dla porównania w 1999 roku było ich aż 369 235. Obecnie wyższa jest wykrywalność włamań, ale nie zmienia to faktu, że takie ryzyko istnieje. Polacy w dalszym ciągu trzymają swoje oszczędności w domu. Z badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH wynika, że aż 53,7 proc. respondentów gromadzi środki w formie gotówki. Bez względu na to, jak dużo pieniędzy masz w domu, warto się ubezpieczyć. Przedmiotem kradzieży najczęściej są również biżuteria czy sprzęt RTV.

Wybierając zakres ochrony, nie zwracaj uwagi wyłącznie na to, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania. Polisa z podstawowym zakresem będzie najtańsza, ale może ci nie zapewnić wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej. Najczęściej dotyczy ona murów oraz ewentualnie elementów stałych, trwale zamontowanych w mieszkaniu, takich jak parkiet, kominek, meble, sprzęt pod zabudowę czy instalacje. Główną różnicą pomiędzy ubezpieczeniami jest zakres, czyli to, jakie ryzyka są objęte ochroną ubezpieczeniową. Zanim zdecydujesz się na dany wariant polisy, poza ceną ubezpieczenia mieszkania, weź zatem pod uwagę jego zakres. Wszystkie istotne informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Podstawowy wariant ubezpieczenia może obejmować zdarzenia losowe, koszty akcji ratowniczej, kradzież z włamaniem i rabunek. Opłacenie dodatkowej składki może zagwarantować rozszerzenie ochrony o koszty poszukiwania i usunięcia szkody oraz takie ryzyka jak stłuczenia szyb i elementów szklanych, przepięcia, powodzie, szkody mrozowe czy dewastacje.

Zakład ubezpieczeń może dopasować zakres ochrony do oczekiwań klienta. 

Kolejnym wariantem jest umowa ubezpieczenia All Risk, która obejmuje wszystkie szkody, do których doszło wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych, nawet takich, które nie mieszczą się w definicji podanej w OWU. Zakład ubezpieczeń nie bierze odpowiedzialności wyłącznie za zdarzenia, które zostały określone w wyłączeniach odpowiedzialności.  

W opisach ubezpieczeń wielokrotnie pojawia się określenie – zdarzenie losowe. Co oznacza to pojęcie? Jego definicja musi być wyjaśniona w OWU, gdzie znajdziesz również informację, jakie ryzyka zalicza się do zdarzeń losowych. Mogą to być:

 • deszcz nawalny – taki, którego współczynnik wydajności, podany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wynosi co najmniej 4,
 • dym i sadza – które powstały poza miejscem ubezpieczenia, unoszą się w powietrzu i powodują zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,
 • eksplozja,
 • grad,
 • huk ponaddźwiękowy – fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny, który porusza się z prędkością większą od prędkości światła,
 • lawina,
 • ogień – który wydostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i sam się rozprzestrzenił,
 • osuwanie się ziemi – o ile nie jest ono spowodowane działalnością człowieka,
 • piorun – uderzenie pioruna bezpośrednio w ubezpieczone mienie,
 • silny wiatr – z prędkością nie mniejszą niż 15 m/s, ustaloną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • śnieg – kiedy np. opad ten swoim ciężarem bezpośrednio oddziałuje na ubezpieczone mienie,
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pojazdu – silnikowego lub szynowego, jego części lub przewożonego w nim ładunku,
 • upadek przedmiotu – np. przewrócenie się dźwigu, masztu czy drzewa,
 • upadek statku powietrznego – na skutek katastrofy, przymusowego lądowania, upadek jego części lub przewożonego ładunku,
 • zalanie,
 • zapadanie się ziemi – na skutek zawalenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie.

Warto zapoznać się z definicjami poszczególnych zdarzeń losowych – mogą one być inne w ramach różnych ofert ubezpieczenia, tymczasem ma to ogromne znaczenie w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za daną szkodę. Może się okazać, że nie otrzymasz odszkodowania, bo zgodnie z definicją dane zdarzenie nie jest objęte ochroną.

Bardzo ważną kwestią przy wyborze polisy mieszkaniowej jest suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności finansowej zakładu ubezpieczeń. Sprawdź, ile wynosi limit odpowiedzialności dla poszczególnych ryzyk. Czy jest wystarczający? Jeśli np. trzymasz w domu dużą ilość gotówki czy cenną biżuterią, to 10 tys. będzie dla ciebie zbyt niską sumą ubezpieczenia od ryzyka kradzieży. Wybierz taki wariant ochrony, dzięki któremu w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem otrzymasz odszkodowanie, które pokryje wszystkie szkody. Zakład ubezpieczeń nie wypłaci wyższego odszkodowania, niż wynosi limit dla danego ryzyka.

Zwróć także uwagę na możliwe ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej. Czy w umowie jest uwzględniona franszyza redukcyjna? Jeśli została ustalona na 200 zł, to oznacza, że zakład ubezpieczeń nie weźmie odpowiedzialności finansowej za szkody, których wartość nie przekroczy tej kwoty. Czy w umowie została określona karencja dla któregoś z ryzyk? Czy ustalone są inne limity?

Ubezpieczenie mieszkania – koszt

Koszt roczny ubezpieczenia mieszkania uzależniony jest od wielu czynników. Możliwe, że za ochronę ubezpieczeniową zapłacisz 200–300 zł, ale równie dobrze może to być nawet więcej niż 1000 zł. Nie da się z góry powiedzieć, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania, ale możesz to sprawdzić, korzystając z kalkulatora ubezpieczenia mieszkania. Czynniki, które bierzemy pod uwagę, wyliczając składkę na ubezpieczenie mieszkania, to:

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej – im szerszy, im więcej ryzyk obejmie, tym wyższa składka.
 • Historia ubezpieczenia – czyli liczba zgłaszanych szkód, za które otrzymałeś odszkodowanie.
 • Wartość mieszkania – im droższe i lepiej wyposażone, tym koszt ubezpieczenia może być wyższy.
 • Lokalizacja – czy powoduje ona, że nieruchomość jest bardziej narażona na ryzyko zniszczeń wywołanych np. przez powódź?
 • Działalność gospodarcza – za ubezpieczenie zapłacisz więcej, jeśli w ubezpieczanym mieszkaniu prowadzisz biznes.
 • Konstrukcja nieruchomości – palna czy niepalna? Koszt ubezpieczenia nieruchomości będzie wyższy w przypadku konstrukcji palnej.
 • Zabezpieczenia nieruchomości – na obniżenie kosztu może wpłynąć posiadanie systemu alarmowego, monitoringu czy innych rozwiązań zabezpieczających przed kradzieżą.
 • Zakup online i płatność jednorazowa – za ochronę ubezpieczeniową zapłacisz mniej, jeśli wykupisz ją online i nie będziesz rozkładał płatności na raty.

Najlepszym sposobem na sprawdzenie, ile zapłacisz za ubezpieczenie mieszkania jest skorzystanie z kalkulatora ubezpieczeń.

Źródła: 

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5503/11/8/1/polski_rynek_ubezpieczeniowy_2018.pdf

http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/7-wybranych-kategorii-p/kradziez-z-wlamaniem/121941,Kradziez-z-wlamaniem.html

https://axa.pl/files/public/uploads/AXA_OWU_mieszkaniowe_1_10_2018.pdf