OC w życiu prywatnym – czy warto je wykupić, jakie korzyści zapewnia?

Jeśli jesteś posiadaczem pojazdu mechanicznego, to prawdopodobnie OC kojarzy ci się właśnie z ubezpieczeniem samochodu, z którego korzysta blisko 25 mln Polaków. W tym przypadku OC jest obowiązkowe, ale istnieje również dobrowolne OC w życiu prywatnym. Na czym polega taka ochrona ubezpieczeniowa?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – zakres ochrony

Badania pokazują, że nawet 80 proc. Polaków kupuje ubezpieczenia nieruchomości. Zdecydowana większość naszych rodaków uważa, że swój dom po prostu warto ubezpieczyć. Jedną z opcji dodatkowych, które dostępne są najczęściej w ramach ubezpieczenia mieszkania jest OC w życiu prywatnym. To rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, które obejmuje ryzyka nieujęte standardowym ubezpieczeniem mieszkaniowym.

OC w życiu prywatnym to ubezpieczenie, które zapewnia ochronę na wypadek wyrządzenia szkody na osobach trzecich lub w ich mieniu. Przykładem sytuacji, w której takie ubezpieczenie jest sposobem na uniknięcie wysokich kosztów jest zalanie sąsiada, do czego bardzo często dochodzi w blokach mieszkalnych. Wyobraź sobie, że na skutek awarii pralki doszło do zalania twojej łazienki, a woda przedostała się również do sąsiada, który mieszka piętro niżej. Poszkodowany musiał przeprowadzić remont, a dodatkowo woda uszkodziła również sprzęty i meble. Jeśli zdecydowałeś się na zawarcie umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, to odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie to nie obejmuje jednak wyłącznie zdarzeń związanych z posiadaną nieruchomością. Szkoda może być skutkiem prowadzenia gospodarstwa domowego, posiadania zwierząt domowych, opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, jazdy na rowerze, na hulajnodze elektrycznej czy amatorskiego uprawiania sportu. W zależności od wybranego wariantu ochrony ubezpieczeniowej możliwe jest, że ubezpieczenie obejmie wyczynowe uprawianie sportu, sporty motorowodne czy jazdę konną. Jedną z opcji jest również OC najemcy, które powinny wziąć pod uwagę osoby, wynajmujące mieszkania – wówczas ochrona obejmie również wynajmujących.

Co się dzieje, jeśli wyrządzisz szkodę, a nie posiadasz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym? Poszkodowany będzie wówczas dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ciebie i prawdopodobnie otrzyma je, choćby na drodze postępowania sądowego. Mając polisę OC, jesteś zwolniony z odpowiedzialności finansowej, o ile zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Oto inne przykładowe sytuacje, które mogą być objęte OC w życiu prywatnym:

 • Uszkodzenie samochodu wózkiem sklepowym – na parkingu przed sklepem zawsze jest duży ruch. Kiedy z koszem pełnym zakupów będziesz podjeżdżać do swojego samochodu, możesz przypadkiem uderzyć nim w pojazd, który jest zaparkowany obok. Efektem będzie wgniecenie karoserii albo jej porysowanie. W takim przypadku nie możesz uzyskać odszkodowania z komunikacyjnego ubezpieczenia OC, gdyż szkoda nie została spowodowana podczas korzystania z pojazdu. Natomiast jak najbardziej możesz skorzystać z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.
 • Pogryzienie przechodnia przez twojego psa – twój czworonóg może uciec z podwórka lub zerwać się ze smyczy i pogryźć przechodnia. O ile tylko pies był zaszczepiony, to odszkodowanie zostanie pokryte przez zakład ubezpieczeń.
 • Zbicie szyby przez dziecko u znajomych – w takim przypadku, o ile uczyniłeś wszystko, co mogłeś zrobić, żeby nie dopuścić takiego zdarzenia, koszty odszkodowania pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe.
 • Zderzenie na stoku z innym narciarzem – jeździsz na nartach? Jeśli zderzysz się z innym korzystającym ze stoku z twojej winy, w wyniku czego poszkodowany złamie rękę lub odniesie inne szkody, to wówczas również zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu.

Tańsze warianty ubezpieczenia mieszkania mogą obejmować podstawowe OC w życiu prywatnym, ale już opcje z szerszą ochroną wymagają dopłaty. Oto co może obejmować ochrona:

 • Szkody w mieniu i szkody osobowe wyrządzone w związku z użytkowaniem mienia objętego ochroną ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód wyrządzonych nieumyślnie, również na skutek rażącego niedbalstwa. Mowa o szkodach powstałych w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego, opieką nad niepełnoletnimi dziećmi czy posiadaniem zwierząt domowych.
 • Zakres ubezpieczenia może być dodatkowo rozszerzony o szkody powstałe w związku z jazdą konną, posiadaniem i użytkowaniem sprzętu pływającego dla własnych potrzeb (w przypadku posiadania uprawnień do korzystania z tego sprzętu), w związku z wyczynowym uprawianiem sportów, a także szkody w sprzęcie sportowym, który ubezpieczony posiadał na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy użyczenia.
 • Wynajmujących mieszkanie. Zapewnia ochronę ubezpieczeniową osobom trzecim wynajmującym i zamieszkującym ubezpieczoną nieruchomość wyłącznie w zakresie czynności dokonanych w miejscu ubezpieczenia. 
 • Szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim wskutek prowadzenia prac budowlanych w miejscu ubezpieczenia. Przedmiotem ochrony może być dom jednorodzinny w fazie budowy. Obejmuje szkody, które mogą spowodować m.in. pracujące dla ciebie firmy budowlane.

Wykluczenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego

Zapoznając się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), zwróć szczególną uwagę na wykluczenia odpowiedzialności. To przypadki, w których zakład ubezpieczeń nie wypłaci z pewnych względów odszkodowania. Do takich wykluczeń odpowiedzialności należą szkody:

 • Wyrządzone umyślnie.
 • Spowodowane pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych.
 • Powstałe na skutek oddziaływania azbestu, dioksan, formaldehydów.
 • Wynikające z przeniesienia jakichkolwiek chorób, w tym przez zwierzęta.
 • Związane z hodowlą zwierząt dla celów zarobkowych.
 • Powstałe na skutek osunięcia ziemi lub osiadania gruntu.
 • Związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i oznaczeń.
 • Będące następstwem aktów wandalizmu lub sabotażu.

To tylko przykładowe wykluczenia odpowiedzialności. Kolejną ważną kwestią są sumy gwarancyjne – sprawdź, ile wynoszą dla poszczególnych ryzyk. Czy na pewno są wystarczające w danym wariancie?

Ile kosztuje OC w życiu prywatnym?

Koszt ochrony ubezpieczeniowej uzależniony jest od wybranego wariantu ubezpieczenia. Pomocny może okazać się kalkulator ubezpieczenia mieszkania. Po udzieleniu nam odpowiedzi na kilka pytań, szybko dowiesz się, ile będzie kosztować ubezpieczenie nieruchomości z OC w życiu prywatnym. Wskaż rodzaj nieruchomości, jej powierzchnię i rok budowy. Podaj także kod pocztowy, wykorzystywane zabezpieczenia, piętro, na którym mieści się mieszkanie i sposób użytkowania nieruchomości. OC Standard otrzymujesz w cenie pakietów Podstawowa Ochrona i Optymalny Wybór. Natomiast w cenie pakietu All Risk zawarte jest OC Premium.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego pakietu OC w życiu prywatnym, to skontaktuj się z naszymi doradcami.

Źródła:

https://www.axadirect.pl/files/pdf/home/OWU_Twoje_Miejsce.pdf