Ubezpieczenie domku letniskowego – ile kosztuje, co obejmuje?

Sezon urlopowy w pełni, więc wielu właścicieli nieruchomości poszukuje informacji na temat możliwości ubezpieczenia ogródka działkowego i znajdujących się na nim budynków. Dostępna na rynku oferta ubezpieczeń nieruchomości, obejmuje nie tylko mieszkania i domy, ale także inne budowle. Do tej ostatniej kategorii zaliczyć można np. altany na działce, czy domki wypoczynkowe. Sprawdź, na co zwrócić uwagę szukając idealnej polisy!

Co to jest domek letniskowy?

Prawo budowlane nie podaje jednoznacznej definicji domku letniskowego, a jedynie stwierdza, że jest to nieruchomość przeznaczona do czasowego zamieszkania. Taki domek powinien być również trwale związany z gruntem, a zatem w domyśle musi on posiadać fundamenty. Mniejsze znaczenie ma to, z jakiego materiału wykonana jest nieruchomość. Za domek wypoczynkowy należy uznać zarówno budynek murowany, jak i drewniany. To jednak nie wszystko. Jako budynek rekreacji indywidualnej, taki domek powinien być obiektem wolnostojącym, bez poddasza, o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 35m2. Co więcej, na działce o powierzchni 500m2 może znajdować się tylko jedna taka nieruchomość.

Trzeba też pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może przyjąć własną definicję domku letniskowego. Często spotykaną praktyką jest wymóg ubezpieczyciela, by taki domek był zamieszkiwany sezonowo i wykorzystywany wyłącznie w celach wypoczynkowych. Niektóre towarzystwa za domki letniskowe uznają również przyczepy kempingowe czy altany przeznaczone do zamieszkania. Jeśli zatem chcesz wiedzieć, czy Twoja nieruchomość zalicza się do tej kategorii, przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) lub skontaktuj się z agentem.

Jak ubezpieczyć domek wypoczynkowy?

Większość towarzystw zapewnia możliwość ubezpieczenia domku letniskowego łącznie z innymi produktami. Należą do nich np. ubezpieczenie domu lub mieszkania czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. W takim przypadku ubezpieczenie domku stanowi rozszerzenie podstawowej polisy i podlega odrębnym warunkom wskazanym w OWU. Niektóre towarzystwa posiadają jednak w swojej ofercie polisy przygotowane specjalnie dla nieruchomości, jakimi są domki wypoczynkowe, ogródki działkowe czy altany na działce.

Pamiętaj jednak, że nie każdy domek letniskowy spełniający kryteria prawa budowlanego, będziesz mógł ubezpieczyć. Zakres niektórych polis dostępnych na rynku nie obejmuje domków znajdujących się na terenie ogródków działkowych. Z ubezpieczenia mogą być również wyłączone te budynki, które nie posiadają fundamentów.  

Co obejmuje ubezpieczenie domku na działce?

Podstawowa polisa chroni w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, a także zniszczenia powstałe w wyniku burzy czy silnego wiatru. Odszkodowanie, w zależności od wybranej polisy, może pokrywać pełen koszt strat, lub tylko jego część.  Zakres ochrony można jednak zwiększyć także na ubezpieczenie od kradzieży czy zniszczeń dokonanych przez osoby trzecie (np. w wyniku włamania). Ochroną objęte są zazwyczaj elementy stałe, a zatem fundamenty, mury, ściany wewnętrzne oraz dach. Właściciel polisy może również liczyć na odszkodowanie wypłacone z tytułu zniszczenia takich elementów jak:

  • tynki i izolacje zewnętrzne,  
  • schody, balustrady i podłogi,
  • znajdujące się w domku instalacje (np. elektryczna, grzewcza, gazowa, klimatyzacyjna itp.).

Jeśli taki zakres ochrony jest niewystarczający, polisę można rozszerzyć o dodatkowe elementy. Wśród nich warto wymienić:

  •  elementy przeszklone (np. okna),
  •  altany i wiaty, które znajdują się na działce,
  • ogrodzania i podjazdy,
  • zbiorniki wodne (studnie i oczka wodne).

Ubezpieczenie domku letniskowego – od czego zależy cena?

Cena ubezpieczenia domku letniskowego zależy od kilku czynników. Pierwszym jest położenie i rodzaj działki, na której znajduje się nieruchomość. Drugim czynnikiem jest zadeklarowana wartość budynku, zaś trzecim zakres ubezpieczenia. Pamiętaj, że im większą ochronę ma zapewniać polisa, tym wyższa będzie jej cena.

Kolejny istotny czynnik, od którego zależy cena ubezpieczenia domku letniskowego, to konstrukcja budynku oraz materiał, z którego został on wykonany. W przypadku domku drewnianego kwota, jaką będziesz musiał wydać na ubezpieczenie, może być wyższa. Wynika to z tego, że konstrukcja takiego obiektu w większym stopniu narażona jest na zniszczenie, np. w wyniku pożaru. Jeśli interesują Cię konkretne kwoty, pomocny może okazać się kalkulator ubezpieczenia. Dzięki niemu możesz wyliczyć przybliżony koszt ubezpieczenia domku, jak i działki, na której się on znajduje.

Kupujesz ubezpieczenie nieruchomości? O tym musisz pamiętać

Chcesz ubezpieczyć swój domek? Po pierwsze zastanów się, jaki zakres polisy jest Ci potrzebny. Czasem warto rozszerzyć ją o ubezpieczenie ogródka działkowego. Dzięki temu możesz liczyć na wypłatę odszkodowania również wówczas, gdy zniszczeniu ulegnie ogrodzenie. Warto także zainwestować w ubezpieczenie altany i znajdujących się w niej sprzętów (np. kosiarki) na wypadek kradzieży.

Pamiętaj też, że nie każda szkoda wiązała się będzie z wypłatą odszkodowania, nawet jeśli jej zakres objęty jest ubezpieczeniem. Dlatego zawsze warto wnikliwie przeanalizować wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Informację na ten temat znajdziesz w OWU. Odszkodowanie zazwyczaj nie zostanie wypłacone, jeśli szkoda będzie spowodowana złym stanem technicznym budynku czy nieprawidłowym funkcjonowaniem znajdujących się w nim instalacji. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są również szkody wynikające z nieprawidłowej konserwacji, a także te będące skutkiem działalności lokatorów.

Obowiązki ubezpieczonego

Jeśli masz już polisę mieszkaniową, pamiętaj, że ubezpieczenie nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania troski o swój domek. Gdy zgłaszasz szkodę, ubezpieczyciel zazwyczaj prosi o przedstawienie dokumentów potwierdzających odpowiednie zabezpieczenie nieruchomości. Podczas analizy wniosku o odszkodowanie sprawdza on, czy nieruchomość spełniała wymogi prawa budowlanego oraz czy terminowo przeprowadzano w niej kontrole instalacji. W przypadku pożaru ubezpieczyciel z pewnością zweryfikuje, czy nie wynikał on z nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a jeśli odszkodowanie dotyczy kradzieży lub włamania, czy ich przyczyną nie było nieodpowiednie zabezpieczenie domku podczas nieobecności właściciela.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie obowiązki musisz spełnić, by uzyskać odszkodowanie, przeczytaj OWU. Często znajdują się w nich szczegółowe informacje, np. na temat zamków, jakie powinny zostać zamontowane w drzwiach, a także innych zabezpieczeń, które należy zastosować w oknach ubezpieczanego obiektu. 

Domek letniskowy, podobnie jak każdą inną nieruchomość, warto ubezpieczyć. Dobrze dobrana polisa pozwoli Ci pokryć szkody wynikające z włamania czy kradzieży, a także te będące skutkiem zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak pożar czy zalanie. Oferta ubezpieczycieli jest bardzo różnorodna i pozwala nie tylko na zabezpieczenie domku letniskowego, ale także ubezpieczenie altany na działce czy ogródka działkowego.

Źródła:

https://www.axadirect.pl/ubezpieczenie-mieszkania-lub-domu-porada/ubezpieczenie-domku-letniskowego-na-co-zwrocic-uwage.html

https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-domku-letniskowego