Ubezpieczenie garażu – koszt, na co zwracać uwagę?

Ubezpieczenia dzielą się na dwie główne grupy – majątkowe i osobowe. W gronie ubezpieczeń majątkowych wyróżnia się wszelkie polisy, w których przedmiotem ochrony jest mienie klienta. Może nim być nie tylko dom czy mieszkanie, ale i budynek gospodarczy, w tym garaż. Sprawdźmy, ile kosztuje ubezpieczenie garażu, przed czym chroni i czy trzeba je wykupywać łącznie z ubezpieczeniem nieruchomości mieszkalnej?

Wspólne ubezpieczenie domu i budynków gospodarczych

W ramach jednej polisy mieszkaniowej właściciel nieruchomości mieszkalnej wraz z garażem może zabezpieczyć finansowo nie tylko dom czy mieszkanie, ale i miejsce, gdzie przechowuje pojazdy mechaniczne. Możliwe jest objęcie ochroną ubezpieczeniową także budynków gospodarczych.

Poza murami takich budynków polisa może obejmować ochroną ubezpieczeniową całe mienie znajdujące się w garażu, sprzęty i akcesoria ogrodowe, narzędzia i elektronarzędzia, rowery czy inny sprzęt sportowy. Najlepiej dobierać zakres ochrony ubezpieczeniowej i jej przedmiot do indywidualnych potrzeb.

Jak garaż traktowany jest przez ubezpieczycieli?

Garaż nie jest częścią mieszkalną domu ani tym bardziej mieszkania. Jednak ubezpieczenie mieszkania i garażu pozwala objąć go ochroną. Dla ubezpieczycieli istotne jest, jaki garaż chce ubezpieczyć klient. Czy jest to obiekt znajdujący się w bryle budynku jednorodzinnego, bliźniaczego lub szeregowego, czy też ubezpieczyciel będzie miał do czynienia z osobną konstrukcją znajdującą się na posesji? Garażem może być budynek szeregowy poza działką, na której mieści się dom czy mieszkanie, jak i przestrzeń podziemna przynależąca do budynku wielorodzinnego i mieszkania klienta.

W praktyce wszystkie garaże – w bryle budynku, wolnostojące, a nawet podziemne można ubezpieczyć w polisach mieszkaniowych. Garaż definiowany jest wówczas najczęściej jako budynek niemieszkalny, trwale związany z gruntem i przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

Jak w praktyce ubezpieczyć garaż?

Nie ma możliwości, by niezależnie względem domu czy mieszkania wykupić ochronę garażu. Jest on integralnym elementem umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania. W większości przypadków tego typu budowle można włączyć do wspólnej polisy mieszkaniowej. Trzeba sprawdzić dokładnie, jaką ofertę pod tym względem ma dla klienta wybrany ubezpieczyciel. Można wybierać spośród co najmniej kilku konstrukcji ubezpieczenia mieszkania i garażu czy ubezpieczenia domu i budynku gospodarczego:

·   W przypadku garażu wolnostojącego, który nie znajduje się na tej samej posesji co dom czy mieszkanie, można wykupić ubezpieczenie, ale tylko w formie rozszerzenia do głównej polisy mieszkaniowej. Ubezpieczyciel może wskazać limit odległości głównego budynku mieszkalnego objętego ochroną ubezpieczeniową w stosunku do garażu wolnostojącego, np. ochronie może podlegać garaż, który znajduje się na odrębnej posesji umiejscowionej nie dalej niż 2 km od domu.

·   W przypadku garażu połączonego z budynkiem, umiejscowionego w jego bryle lub stojącego w niewielkiej odległości od domu, na tej samej posesji – możliwe jest ubezpieczenie takiego obiektu w takim samym zakresie co nieruchomości mieszkalnej, np. objęcie ochroną od wszelkich ryzyk czy tylko od ognia i innych zdarzeń losowych.

Uwaga na wyłączenia z ubezpieczenia

W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych może zdarzyć się, że garaż blaszany nie będzie mógł być objęty ochroną w ubezpieczeniu mieszkania. Wyłączenie spod ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z ubezpieczenia domu czy mieszkania garaży blaszanych jest argumentowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe tym, że nie są one zbyt trwałe i powiązane z gruntem, dlatego stosunkowo łatwo mogą ulec zniszczeniu w wyniku działania sił natury. Ryzyko jest zbyt wysokie, dlatego ubezpieczyciele nie chcą się go podejmować.

Ochrona tylko dla garażu czy wszystkich rzeczy znajdujących się w nim?

Wielu ubezpieczających dom i budynek gospodarczy zastanawia się, czy polisa uwzględni też ruchomości przechowywane w garażu, w tym sprzęt sportowy? Wszystko zależy od konstrukcji polisy. Jeśli ujmuje ona ruchomości domowe jako przedmiot ochrony, to również i przedmioty przechowywane w garażu znajdą się pod ochroną ubezpieczyciela. Z ochrony tej wyłączone mogą być m.in. gotówka, przedmioty najbardziej wartościowe, kosztowności, telefony komórkowe i nie tylko. Nigdy też takie ubezpieczenie nie będzie odnosiło się do pojazdów mechanicznych – samochodów, motorów czy quadów znajdujących się w garażu.

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu?

Koszty ubezpieczenia domu i budynków gospodarczych czy ubezpieczenia mieszkania i garażu uzależnione są od tego, w jakim stopniu chronione jest mienie klienta. Z reguły można ubezpieczyć garaż przed:

·   ogniem i innymi zdarzeniami losowymi, jak powódź, przepięcie,

·   kradzieżą z włamaniem,

·   aktami wandalizmu i dewastacjami.

Jeśli chcemy mieć możliwie wszechstronną ochronę dla naszego garażu, musimy liczyć się ze wzrostem składki. Bardzo ważne jest też to, czy w polisie uwzględnimy wypłacanie potencjalnych odszkodowań na podstawie wartości odtworzeniowej czy wartości rzeczywistej. W pierwszym wariancie ubezpieczyciel pokryje koszty doprowadzenia zniszczonego garażu do stanu nowego, ale nie ulepszonego. Natomiast przy przeliczaniu szkód w oparciu o wartość rzeczywistą, rekompensata będzie pomniejszana z uwagi na zużycie techniczne. Polisy mieszkaniowe z ubezpieczeniem garażu z szacowaniem odszkodowania na podstawie wartości odtworzeniowej są dlatego droższe.

Uwzględnienie ochrony ubezpieczeniowej garażu w polisie mieszkaniowej czy domowej nie będzie wiązało się z dużym kosztem – z reguły jest to kwota mniejsza niż 100 zł rocznie, ale ostateczna składka zależy od wielu czynników, m.in. wartości domu z garażem czy wybranych rozszerzeń odpowiedzialności ubezpieczeniowej towarzystwa ubezpieczeniowego, np. ubezpieczenia przedmiotów w garażu od kradzieży z włamaniem.