Ubezpieczenie piwnicy w bloku od kradzieży – koszt i zakres ubezpieczenia

Decydując się na zakup polisy mieszkaniowej, ubezpieczeniem warto objąć także piwnicę i garaż. W takich pomieszczeniach często przechowywane są przedmioty, które mają wysoką wartość, przez co stanowią atrakcyjny łup dla złodziei. Potencjalne włamanie do piwnicy wiąże się nie tylko z utratą rzeczy, które się w niej znajdowały, lecz także generuje dodatkowe koszty, związane z naprawą drzwi czy zamka, które mogą zostać uszkodzone przez włamywacza. Z tego względu coraz więcej osób rozszerza polisę mieszkaniową na inne części nieruchomości. Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania i piwnicy? Na co zwracać uwagę, szukając idealnej polisy? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym poradniku.

W jaki sposób można wykupić ubezpieczenie piwnicy?

Chcesz ubezpieczyć części nieruchomości, które nie są mieszkaniem, takie jak garaż czy piwnica? Możesz to zrobić na dwa sposoby:

●       w ramach podstawowej umowy o ubezpieczenie mieszkania,

●       wykupując polisę mieszkaniową z odpowiednim rozszerzeniem.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych traktuje piwnicę czy garaż jako integralną część mieszkania, dzięki czemu nawet podstawowa polisa mieszkaniowa obejmuje swoim zakresem tego rodzaju nieruchomości. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy piwnicę możesz ubezpieczyć w ramach polisy podstawowej, czy też musisz wykupić dodatkowe rozszerzenie, przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Ubezpieczyciel podaje w nich, jaki dokładnie jest zakres ochrony w ramach danego ubezpieczenia.

W OWU ubezpieczyciel wskazuje także, czy każda piwnica może zostać objęta ubezpieczeniem. Niekiedy zdarza się, że z ochrony w ramach polisy podstawowej wyłączone są piwnice wolnostojące, a zatem takie, które znajdują się w innym budynku niż mieszkanie. Czasami, w przypadku tego rodzaju nieruchomości, przedstawia się dodatkowe warunki, jakie musi spełnić właściciel. Należy do nich np. konieczność zainstalowania alarmu do piwnicy czy stosowania dodatkowych rozwiązań do zabezpieczenia drzwi. To, czy piwnica jest wolnostojąca, czy też znajduje się w tym samym budynku co mieszkanie, bardzo często ma wpływ na wysokość odszkodowania, jakie możesz uzyskać.

Co obejmuje ubezpieczenie piwnicy?

Zakres ochrony zależy przede wszystkim od tego, jaki jest zakres podstawowej polisy mieszkaniowej. Jeśli ubezpieczenie mieszkania obejmuje zdarzenia związane z kradzieżą lub zalaniem, to podobny charakter będzie miało także zabezpieczenie piwnicy. Co do zasady, ubezpieczeniem objęte są mury i inne elementy stałe. Bardzo często ochrona dotyczy także przedmiotów, jakie znajdują się w piwnicy.

Porównywanie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych, pod względem zakresu i warunków ubezpieczenia, może przyprawić o ból głowy. Dlatego wielu właścicieli nieruchomości decyduje się skorzystać z polis typu all risk. Ich zakres jest bardzo szeroki i obejmuje niemal wszystkie kategorie zdarzeń losowych, także te najmniej spodziewane. Polisa typu all risk pozwala zatem np. na ubezpieczenie roweru od kradzieży z piwnicy, jak również uzyskanie odszkodowania, jeśli dojdzie do włamania, pożaru czy zalania.

Jeśli wynajmujesz piwnicę, dobrym pomysłem może okazać się np. rozszerzenie OC w życiu prywatnym o tzw. klauzulę OC lokatora. W takim przypadku ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia szkód, jakie najemca wyrządzi osobom trzecim w związku z użytkowaniem piwnicy. Pamiętaj, że chociaż teoretycznie każda piwnica może zostać objęta ubezpieczeniem, to jednak w praktyce można spotkać pewne wyjątki. Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły nie ubezpieczają piwnic, do których poza właścicielem swobodny dostęp mają także inni mieszkańcy nieruchomości. Jeżeli zatem w piwnicy znajdują się ogólnodostępne pralnia czy suszarnia, to takiej piwnicy najpewniej nie będziesz mógł ubezpieczyć.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Nawet jeśli piwnica ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia, może się zdarzyć, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Do takiej sytuacji dojdzie, jeśli zniszczenie piwnicy lub kradzież znajdujących się w niej przedmiotów będą wynikiem zaniedbań właściciela. Jeżeli np. wnioskujesz o odszkodowanie z tytułu kradzieży, to musisz wiedzieć, że ubezpieczyciel sprawdzi, czy drzwi piwnicy w momencie zdarzenia były zamknięte, a alarm do piwnicy włączony.

Odszkodowania możesz nie otrzymać także wtedy, gdy przechowujesz w piwnicy przedmioty o wysokiej wartości lub takie, które zostały wyłączone z ubezpieczenia w OWU (np. materiały łatwopalne). Jeśli wnioskujesz o odszkodowanie za zalaną piwnicę, to może się również zdarzyć, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty, jeżeli zalanie będzie konsekwencją złego stanu technicznego budynku (np. nieszczelnego dachu czy przeciekających okien). W przypadku kradzieży odszkodowania nie otrzymasz, jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że zamknięcie do piwnicy było uszkodzone. Aby uniknąć takiej sytuacji, zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie piwnicy przed włamaniem, np. wstawiając kraty w okna, instalując solidne drzwi do piwniczki czy używając odpowiedniej kłódki do piwnicy. Takie same zasady dotyczą odszkodowania z tytułu przepięć czy pożaru. Jeżeli zatem nie przeprowadzasz regularnych konserwacji i przeglądów instalacji elektrycznej, to możesz nie otrzymać odszkodowania, jeśli np. piwnica spłonie w wyniku zwarcia w instalacji.

Ile kosztuje ubezpieczenie piwnicy?

Ubezpieczenie piwnicy może, ale nie musi wpłynąć na wysokość składki, jaką płacisz na ubezpieczenie mieszkania. Jeśli np. piwnica znajduje się w tym samym budynku co mieszkanie, jest odpowiednio zabezpieczona, a Ty zadeklarujesz, że nie przechowujesz w niej przedmiotów o bardzo dużej wartości, to być może koszt polisy mieszkaniowej nie ulegnie zmianie. Jeżeli jednak chcesz, by ubezpieczeniem została objęta piwnica wolnostojąca lub też zadeklarujesz, że będziesz przechowywał w niej przedmioty o dużej wartości, to koszt polisy mieszkaniowej może się zwiększyć. Trudno podać jednak konkretne kwoty.

Jeżeli chcesz poznać cenę polisy, jaką będziesz musiał zapłacić za ubezpieczenie piwnicy, pomocny może okazać się kalkulator ubezpieczenia mieszkania. Wystarczy, że zaznaczysz w nim, jakie elementy nieruchomości mają zostać objęte ochroną i jaka ma być wartość polisy, a system automatycznie przeliczy szacunkowy koszt ubezpieczenia.

Źródła:

https://www.ubezpieczeniaonline.pl/mieszkania-domu/a/ubezpieczenie-piwnicy-w-bloku-jaka-polisa/288.html

https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-piwnicy-z-mieszkaniem-czy-bez